Wedding (26 August 2016)

Photos by Alexander Zholobov and Yekaterina Verbitskaya